Genealogische informatie


Terug naar de startpagina

de Groot, Atse
Geslacht : Man
Geboren : 1890 in Rheden
Ouders:
Vader: de Groot, Gerben
Moeder: van der Schagt, Mina
Familie:
Getrouwd: 31 Oktober 1918 in Weesp
Verwante:
Speksnijder, Christina Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1893 in Gorinchem
Ouders:
Vader: Speksnijder, Jacob
Moeder: Spek, Dirkje

Terug naar de startpagina

de Groot, Atse Jetses
Geslacht : Man
Geboren : 1820 in Grouw, Idaarderadeel
Ouders:
Vader: de Groot, Jetze Meintes
Moeder: van Stralen, Tettje Atzes
Familie:
Getrouwd: 10 Februari 1844 in Wonseradeel
Verwante:
van der Werf, Antje Aukes
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1819 in Franeker
Ouders:
Vader: van der Werf, Auke Gerbens
Moeder: Hamers, Agnietje
Kind(eren):
de Groot, Jetze
de Groot, Auke
de Groot, Meinte
de Groot, Hendrik
de Groot, Tetje
de Groot, Gerben
de Groot, Ritske

Terug naar de startpagina

van Meekeren, Ulfert
Geslacht : Man
Geboren : 1886 in Workum
Ouders:
Vader: van Meekeren, Jurjen
Moeder: Crumerus, Aukje
Familie:
Getrouwd: 4 Juni 1921 in Workum
Verwante:
de Groot, Aukje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1892 in Workum
Ouders:
Vader: de Groot, Hendrik
Moeder: Dijkstra, Ymkje

Terug naar de startpagina

de Groot, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 4 Juli 1882 in Spannum, gem.Hennaarderadeel
Overleden : 31 Augustus 1979 in Harlingen,Friesland,Nederland
Ouders:
Vader: de Groot, Meinte
Moeder: Amels, Marijke
Familie:
Getrouwd: 19 Mei 1909 in Baarderadeel,Friesland,Nederland
Verwante:
Leeman, Jantje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1 Februari 1881 in Baarderadeel,Friesland,Nederland
Ouders:
Vader: Leeman, Bauke Douwes
Moeder: Jorritsma, Sytske Willems
Kind(eren):
de Groot, Sytske Jantje

Terug naar de startpagina

de Groot, Ernest
Geslacht : Man
Geboren : --levend--
Familie:
Getrouwd: --levend--
Verwante:
Nijkamp, Greetje
Geslacht : Vrouw
Geboren : --levend--
Ouders:
Vader: Nijkamp, Hendrik
Moeder: Zeldenrijk, Martijntje

Terug naar de startpagina

de Groot, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : 1878 in Workum
Ouders:
Vader: de Groot, Auke
Moeder: Bosch, Tjaltje
Familie:
Getrouwd: 24 Juli 1914 in Workum
Verwante:
van Keimpena, Bregtje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1880 in Workum
Ouders:
Vader: van Keimpena, Siete
Moeder: Wiarda, Pietje

Terug naar de startpagina

Roosendaal, Gijsbert
Geslacht : Man
Familie:
Verwante:
de Groot, Hendrika
Geslacht : Vrouw
Kind(eren):
Roosendaal, Egbert

Terug naar de startpagina

de Jong, Foppe
Geslacht : Man
Geboren : 1885 in Koudum, gem. Hemelumer Oldeferd
Ouders:
Vader: de Jong, Bauke Sipkes
Moeder: Uffelaar, Geertje
Familie:
Getrouwd: 19 Juli 1913 in Workum
Verwante:
de Groot, Hinke
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1886 in Leeuwarden
Ouders:
Vader: de Groot, Hendrik
Moeder: Dijkstra, Ymkje

Terug naar de startpagina

de Groot, Jacobus
Geslacht : Man
Familie:
Verwante:
Ruggenberg, Janna Johanna
Geslacht : Vrouw
Kind(eren):
de Groot, Teuntje Johanna

Terug naar de startpagina

de Groot, Jan
Geslacht : Man
Geboren : 1875 in Workum
Ouders:
Vader: de Groot, Auke
Moeder: Bosch, Tjaltje
Familie:
Getrouwd: 6 November 1902 in Gaasterland
Verwante:
Hofstra, Hoâtske
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1881 in Balk
Ouders:
Vader: Hofstra, Age Sipkes
Moeder: Piersma, Fokeltje Jans

Terug naar de startpagina

de Groot, Jetze
Geslacht : Man
Geboren : 1889 in Sneek,Pr.Friesland,Nederland
Ouders:
Vader: de Groot, Hendrik
Moeder: Dijkstra, Ymkje
Familie:
Getrouwd: 23 Mei 1914 in Wonseradeel
Verwante:
van der Veen, Jacoba
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1893 in Makkum, gem.Wonseradeel
Ouders:
Vader: van der Veen, Eit
Moeder: van der Veen, Grietje

Terug naar de startpagina

de Groot, Jetze Meintes
Geslacht : Man
Familie:
Verwante:
van Stralen, Tettje Atzes
Geslacht : Vrouw
Kind(eren):
de Groot, Atse Jetses

Terug naar de startpagina

van der Roest, Klaas
Geslacht : Man
Geboren : Diemen
Familie:
Verwante:
de Groot, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : Amsterdam
Kind(eren):
van der Roest, Henny

Terug naar de startpagina

de Groot, Meindert
Geslacht : Man
Geboren : 1880 in Workum
Ouders:
Vader: de Groot, Auke
Moeder: Bosch, Tjaltje
Familie:
Getrouwd: 11 Augustus 1910 in Stavoren
Verwante:
Visser, Grietje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1888 in Stavoren
Ouders:
Vader: Visser, Jan Klazes
Moeder: de Vreeze, Elisabeth

Terug naar de startpagina

de Groot, Pieter
Geslacht : Man
Geboren : 25 Juni 1888 in Spannum
Ouders:
Vader: de Groot, Meinte
Moeder: Amels, Marijke
Familie:
Getrouwd: 22 November 1916 in Hennaarderadeel
Verwante:
van der Valk, Itske
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1891 in Oosterend
Ouders:
Vader: van der Valk, Pieter
Moeder: Sybrandy, Tjitske
Kind(eren):
de Groot, Meinte
Geslacht : Man
de Groot, Piet
Geslacht : Man

Terug naar de startpagina

van Laar, Jenneke Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 21 Juli 1887 in Valburg
Ouders:
Vader: van Laar, Jan Adrianus
Moeder: Franken, Maria
Familie:
Getrouwd: 26 Mei 1911 in Nijmegen
Verwante:
de Groot, Meinte
Geslacht : Vrouw
Geboren : 16 November 1884 in Workum
Ouders:
Vader: de Groot, Auke
Moeder: Bosch, Tjaltje

Terug naar de startpagina

Koopmans, Douwe
Geslacht : Man
Geboren : 1888 in Tzum, gem.Franekeradeel
Ouders:
Vader: Koopmans, Jan
Moeder: Wynia, Jantje
Familie:
Getrouwd: 16 September 1914 in Hennaarderadeel
Verwante:
de Groot, Sipkje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 21 Juni 1893 in Spannum
Ouders:
Vader: de Groot, Meinte
Moeder: Amels, Marijke
Kind(eren):
Koopmans, Marie
Geslacht : Vrouw

Terug naar de startpagina

van der Zee, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : Koudum, gem. Hemelumer Oldeferd
Ouders:
Vader: van der Zee, Lolke Teunis
Moeder: de Bijl, Gelske Ages
Familie:
Getrouwd: 14 November 1879 in Hemelumer Oldeferd
Verwante:
de Groot, Tetje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 25 September 1854 in Workum
Overleden : 11 Oktober 1933 in Tietjerksteradeel
Ouders:
Vader: de Groot, Atse Jetses
Moeder: van der Werf, Antje Aukes

Terug naar de startpagina

de Wit, Dirk
Geslacht : Man
Geboren : 1889 in Kockengen,Pr.Utrecht,Nederland
Ouders:
Vader: de Wit, Willem
Moeder: Zuiddam, Lena
Familie:
Getrouwd: 2 Maart 1922 in Loosdrecht
Verwante:
de Groot, Teuntje Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1895 in Loosdrecht
Ouders:
Vader: de Groot, Jacobus
Moeder: Ruggenberg, Janna Johanna
Kind(eren):
de Wit, Lena

Terug naar de startpagina

de Haan, Roelof
Geslacht : Man
Familie:
Verwante:
de Groot, Trijntje
Geslacht : Vrouw
Kind(eren):
de Haan, Willemina